Podmínky členství

V rámci přidělených přístupových údajů do naší agenturní databázi získáte možnost prohlížet portfolia modelek a lokací, které můžete využít pro zajištění vlastní produkce za účelem vytvoření fotografických a filmových materiálů.

U všech modelů a lokací jsou uvedeny fotografie a konkrétní profesní specifikace. V rámci členství a registrace Vám budou zobrazeny některé osobní údaje modelek (fotografie, tělesné míry a informace oborovém zaměření) Zobrazené materiály, informace a osobní data můžete využít pro nezbytné zajištění vlastní produkce na základě našeho vzájemného smluvního vztahu.

Tímto souhlasem a samotnou registrací se zavazujete, že nebudete šířit žádné materiály z naší databáze ke třetím osobám, konkurenci, apod. tak aby nedošlo k porušení ochrany osobních údajů, které je postihováno související legislativou.