Ochrana osobních údajů

Vaše osobní informace jsou chráněny.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji našich uživatelů i jejich kontaktů nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

Agentura Model Mania jako Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je společnost Czech Mate Model Agency s.r.o. se sídlem Pekařská 403/12, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 29371821, C 76294 vedená u Krajského soudu v Brně.
Provozujeme naše služby prostřednictvím webových stránek http://www.model-mania.net, http://www.model-mania.cz a jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:
• jméno
• příjmení
• adresa
• E-mail
• telefon
• castingové fotografie pro prezentaci modelu
• míry (váha, výška, velikost oblečení a bot)
• kopie dokladů (pas)

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:
• IP adresy
• Soubory cookies
• Případně jiné on-line identifikátory

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies. Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě. Uložené informace používáme pro přizpůsobení obsahu, který vidíte. Dále pro zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Jinými slovy chceme pro Vás s Vaší pomocí vytvářet lepší služby. Získáváme tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto dat není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní. Žádné takto získané údaje nepředáváme třetím stranám. Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout. Žádná část našich stránek není upravena tak, aby lákala kohokoliv mladšího 18 let.

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem spolupráce a zprostředkovatelských služeb agentury Model Mania. Osobní údaje zpracováváme také při registraci na našich stránkách. V takovém případě nám spolu s registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Tato situace může nastat v následujících případech:
• V okamžiku, kdy si objednáte některou z našich služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
• V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
• V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:
• e-mailu
• telefonu
• chatu
• sociálních sítí
• případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z našich služeb, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení. Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail petra@model-mania.net. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu. Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje našich Uživatelů a jejich kontaktů. Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování používáme technologii Secure Socket Layer (SSL). Citlivá data (čísla karet apod.) nejsou ukládána na naše servery. Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do našich aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření. Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako Správce osobních údajů, a zejména naši kolegové, kteří zajišťují rozesílání newsletterů a obchodních sdělení. Tito kolegové jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Informace o zpracovatelích

Osobní údaje zpracováváme ve vlastní marketingové aplikaci na webu www.model-mania.net K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, zejména poskytovatelé serverů a zabezpečení. Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Pošlete nám e-mail petra@model-mania.net s tím, že svůj souhlas odvoláváte. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:
• právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
• právo své osobní údaje upravit, doplnit
• právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
• právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
• právo požadovat přenesení svých osobních údajů
• právo na přístup ke svým osobním údajům
• v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
• právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese petra@model-mania.net telefonním čísle +420 602207207, a to každý všední den mezi 9-15 hodinou.
Za Czech Mate Model Agency s.r.o.
Petra Johnson, generální ředitelka
V Brně dne 25. 5. 2018